Aktuellt

Välkommen till Blå Björk Samspel

Lördag 23 februari kl. 10.30-15.30

Nytt tillfälle att utforska:

”Kroppens begränsningar och möjligheter”

Efter många års arbete med, och erfarenhet av rörelse, dans, dansterapi och massage är min förståelse och kunskap om kroppars villkor stor.
Med ganska enkla medel kan vi komma till ökad insikt om hur saker o ting hänger ihop.

Lusten har en avgörande betydelse och den är också ett viktigt ”drivmedel” i sammanhanget.

Under den här dagen kommer vi att varva ledda och fria rörelseövningar med reflekterande på egen hand och i gruppen. Vi kommer att mjuka upp våra kroppar och utveckla rörelseregistret utefter var och ens behov och förutsättningar.

Detta tillfälle kommer vi också att prova på hur bilden kan öka vår förståelse för vårt sätt att röra oss.

Gruppen kommer att vara 4-7 personer, och alla deltagare kommer att ha ökat sin kunskap om kroppens språk.

Kroppen är färskvara, och det finns ett stort värde i att vara uppdaterad.

Varmt välkommen hälsar Christina!

Datum: 23 februari kl. 10.30-15.30. (inkl.lunchpaus)
Plats: Vinden på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, Karlstad
Kostnad: 675 kr
Anmälning 200 kr för att garantera din plats, swish 0705150268 eller Blå Björks pg. 87514-6

Kommande datum: lördagarna 9 mars och 23 mars

Kropp-Dans-Trummor på Nordkoster 2019

För mer information, se kurser.

Rytmlek med Blå Björk Samspel / Skapande skola i Förskolan

Vi tränar rytm, rörelse-dans och sång på ett lekfullt sätt där alla barns möjligheter tas tillvara.
Vi har med våra trummor och berättar om musiken och dansen i Afrika.

Ett pedagogiskt och kraftfullt sätt att synliggöra varje individs värde för gruppen och att känna gemenskap.

Att göra tillsammans och samtidigt understryka hur värdefull varje individ är för gruppen är en viktig och rolig upplevelse, och något som kan byggas på i fortsatt lek.

Skapande Skola – Rytm-Rörelse-Reflektion

Vi arbetar med elever i alla åldrar, från förskola till gymnasium och kan anpassa upplägget efter era önskemål. Vi erbjuder även fortbildning för skolpersonal, t.ex. vidareutbildning inom dans för gymnastiklärare.
För mer info klicka här: Verksamhet.

Skapande skola

För mer info klicka här: Verksamhet.

KRR, Kroppskännedom-Rörelse-Reflektion

För mer information, se kurser.

Dansa-Dansa onsdagar kl 18.00 Gjuteriet, Karlstad

För mer information, se kurser.

Trumspel i Trettonhelgen

4-6 januari i Ransäter.
För mer information, se kurser.