Verksamhet

Här kan du läsa om Blå Björks verksamhet, som består av  Skapande Skolaverkstäder, Friskvård/teambuilding, Dans- och Djembekurser, Terapi, Föreställningar.

Skapande Skola

Att få en grupp att samspela!

Rytm – Rörelse – Röst
Upplevelseverkstäder åk F-6

Eleverna får under verkstäderna prova på att dansa till live-trummor och sjunga enkla västafrikanska sånger av typen ”call and response” och möjlighet att reflektera tillsammans med varandra, sina lärare och kursledarna.

Verkstäderna innefattar följande moment:

Sång
Rytmträning
Samarbetsövningar
Berättelser och samtal
Västafrikansk dans

40 min/grupp
Max 5 grupper/dag

Rytm – Rörelse – Reflektion
Åk 5-9

Verkstäder som syftar till att träna barn och ungdomar i samarbete, kommunikation och stärka deras upplevelse av egna möjligheter och nyfikenhet på andra kulturer och dess uttrycksformer.

Verkstäderna innefattar följande moment:
Trumspel/Västafrikansk dans.
Sång, kroppskännedom och rytm/pulsträning
Reflekterande samtal

Max 5 grupper per dag

Gruppstorlek: Bestäms i samråd med mentorerna
Kontakta oss för offert!

Referenser:

Hagfors
Birgitta Sparre, bibliotekschef
Kultur i skolan
0563-18774, 073-2756285
birgitta.sparre@hagfors.se

Karlskoga
Pia Lundström, ämnesutvecklare i svenska
BUF Karlskoga kommun
0586-613 68, 070-416 13 68
pia.lundstrom@karlskoga.se

Karlstad
Maria Hulte, Skapande skola-ansvarig
054-540 29 94
maria.hulthe@karlstad.se

Ulla Nilsson, musiklärare
ulla.nilsson@karlstad.se

Kil
Monika von Wachenfeldt, Skapande skola-ansvarig
070-400 50 77
monika.von-wachenfeldt@kil.se

Strömstad
Lina Hård, danslärare
Barn- & ungdomskultur
lina.hard@stromstad.se

Åsa Wiklund, lärare
asa.wiklund@stromstad.se

Sunne
Tuula Dajén, kulturchef
0565-163 98, 070-395 42 20
tuula.dajen@sunne.se

Margareta Jansson, rektor
0565-156 64, 073-270 81 41
margareta.u.jansson@sunne.se

Pia Sundgren, lärare
pia.sundgren@skola.sunne.se

Åsa Thåg, lärare
asa.thag@skola.sunne.se

Kroppskännedom-Rörelse-Reflektion

– KRR-enskilda möten

Personliga strategier för balans.

Tempot och kraven i arbetslivet har skruvats upp och det är nödvändigt att ha balans!  Sjukskrivningar är mycket kostsamma och vi vet att de bästa idéerna kommer när vi är på banan, tänker klart och agerar relevant! Det är lönsamt för alla inblandade att investera i strategier för detta.

Mitt namn är Christina J. Gabrielsson och jag har under 30 år arbetat med pedagogiska möten och coaching.  Sedan 1999, då jag arbetade på psykiatriska öppenvården i Karlstad, har jag utarbetat metoden KRR. Genom praktiska övningar och samtal finner vi nya förhållningssätt som ger redskap för att bättre hantera vardagen.  Jag hjälper dig att identifiera sådant som skaver och hitta lösningar för detta. Målet är att du ska skapa balans mellan aktivitet och vila, prestation och avslappning, arbetsliv och fritid.

Vi träffas under 2 timmar och utforskar din situation. Tillsammans hittar vi strategier för hur du kan agera. En uppföljning på 1 timme inom 2-4 veckor är att rekommendera, och om du vill gå vidare så planerar vi in fler träffar.

Med vänlig hälsning från Christina J. Gabrielsson.
Blå Björk Samspel

För pris och mer information: 0705-150268, 0552-30000. Christina

– KRR-grupp

Kroppskännedom- Ett sätt att komma i kontakt med och medvetandegöra sig om kroppens uttryck och signaler, genom rörelse, fokusering och reflektion. Grundning, tyngdförflyttning, balans, bäckenrörelser och andning är några begrepp vi arbetar kring. Den västafrikanska danstraditionen är på många sätt min inspiration och lusten har en central betydelse.

Denna kurs är 4 ggr 2 timmar eller 2 ggr 4 timmar
Vi rör oss smått och stort till olika typer av musik och du får inspiration och redskap som ökar din förståelse för kroppens signaler. Vi samtalar om våra reflektioner.

Första tillfället koncentrerar vi oss på våra fötter och arbetar med grundning och balans.
Andra tillfället fokuserar vi på rörelser i höfter och bäcken för frigörande av kraft och energi.
Tredje tillfället handlar om rygg- och bröströrelser och kopplar det till andning och avslappning.
Fjärde tillfället går vi igenom huvudets rörelser, nacken och kroppen i sin helhet.

Kontakta Christina – tel: 0552-30 000 eller 070-515 02 68, Christina

Teambuilding

Att få en grupp att samspela. Att uppleva rytm är en av de mest grundläggande, gemensamma förmågor vi människor har. Den har varit en förutsättning för att vi utvecklats till de sociala varelser vi är, och även för vår språkutveckling.

Ett team består alltid av människor med olika förutsättningar, erfarenheter, förmåga och motivation. Genom att på ett roligt och prestigelöst sätt träna kommunikation med hjälp av trummor och/eller afrikansk dans/kroppskännedom, samordnar vi individerna i gruppen.
Med polyrytmikens hjälp belyser vi hur viktig var och en i gruppen är för helheten. Teamets medlemmar får uppleva sig själva och varandra med nya ögon, man bryter gamla mönster och skapar en ny grund för kreativitet.

Fokus, koncentration, koordination, timing:
Samspel -> Kreativitet -> Effektivitet

Västfrikansk dans

Vi värmer upp våra kroppar, hittar de starka och livgivande rytmerna tillsammans med våra trummare. Den afrikanska dansen är mycket social och rörelserna är jordnära och ursprungliga. Det är lätt att hitta sin egen lust att röra sig till trummorna. Kraft och glädje! Sången hör också till. Vi skapar tillsammans stor plats för varje individs egen kreativitet!

Christina och dansen. Christina har under 90-talet dansat för västafrikanska danslärare bl.a.- Bébéy Yola, Elisabeth Mangoma, Salimata Kienou, Bonus M Diallo, Sayo Bangoura och har även varit i Senegal och dansat. Har själv hållit kurser i dans sedan -96.

Foto: Olle Persson


Djembe

En västafrikansk trumma som har ett mycket brett användningsområde. Djemben kan användas i allt från barngrupper till avancerade polyrytmiska kompositioner.

Sedan urminnes tider har människan använt sin unika förmåga att samlas kring en gemensam puls, men idag har många låg tilltro till sin egen förmåga att uttrycka sig med rytm och musik. Djembespel är ett bra sätt att återerövra den förmågan.

Att trumma i grupp är att, på ett ordlöst, variationsrikt sätt, kommunicera med sin omgivning. Trummans ljud och form, material och doft låter alla våra sinnen vara aktiva. Ofta med en upplevelse av igenkännande. Rytm berör oss.

Personliga djembes. Om du vill ha en djembe, byggd speciellt för dig, gör Blå Björk sådana på beställning. Trummorna byggs för hand i svenskt trä, afrikanska getskinn, med linor och ringar av bästa kvalitet. Blå Björk lämnar livstidsgaranti på trumkropp och ringar. Skinn och linor är förbrukningsmaterial. Vi utför även service, såsom skinnbyte och reparationer.

Micke och trummorna. Ända sedan barndomen har jag sysslat med trummor i någon form och sedan 1994 har jag spelat och även byggt djembetrummor. Personer som inspirerat mig och varit betydelsefulla för mina val är: Famoudou Konaté, Hassan Bah, Stefan Sorey, Amadou Sarr och Fabian Hildebrand.

Foto: Olle Persson

Terapi

Samtals- och Rytmterapi Individuellt eller i grupp.
För tidsbokning ring 0552-30 000 eller maila mikael@blabjork.se

Den individuella samtalsterapin utgår från ett integrativt perspektiv. Den Integrativa Psykoterapeutiska teorin menar att människors djupgående emotionella låsningar uppkommer genom samtidig påverkan på fysiologisk, affektiv och kognitiv nivå, vilket innebär att den effektivaste upplösningen av djupgående emotionella låsningar sker genom samtidig behandling på affektiv och fysiologisk nivå med åtföljande kognitiv och beteendemässig förankring.
Målet är att integrera känsla, kropp och tanke och förankra detta såväl kognitivt som beteendemässigt.

Gruppterapin använder RGRM metoden i kombination med samtal med inriktning på mental och fysisk balansering.
Genom att träna med RGRM metoden aktiverar man inte bara kroppen och hjärnans båda halvor, man påverkar också oxytocin- och endorfinutsöndringen i kroppen. Dessa hormoner, som ingår i kroppens eget belöningssystem, ger en känsla av välbefinnande och gör det lättare att möta utmaningarna i träningen och att tänka ”nya” tankar. I reflekterande samtal utforskar vi vad som sker under träningen och hur var och en upplever detta. Genom att alla individer är unika kommer även upplevelserna under träningen att vara det. Samtalen ger tillfälle till eget reflekterande, gemensamt utforskande och feedback från gruppen.

Målet är att aktivera de egna resurserna för ökad självkännedom, hanteringsförmåga och förbättrad arbets- och livssituation.

RGRM Metoden är ett mycket bra sätt för människor att uppleva sig själva med nya ögon. Det skänker glädje, bekräftar individen i gruppen, stärker självkänslan, tränar perceptionsförmågan och utvecklar motoriken.

Stressrelaterad ohälsa. Mellan 2002 och 2006 har jag bedrivit gruppverksamhet, med RGRM Metoden, vid Uttryckande terapienheten, psykiatriska öppenvården i Karlstad. Erfarenheterna från dessa grupper har varit mycket goda. Gemensamt för de olika deltagarna har varit koncentrationssvårigheter, och träningen har i de flesta fall gett ökad koncentrations-, sorteringsförmåga och tydligare fokus. Med utgångspunkt från de erfarenheter jag har från dessa grupper, och min steg-1 utbildning i Integrativ Psykoterapi, har jag beslutat att framöver bedriva gruppverksamhet i Blå Björks regi. Bl.a. följande diagnosgrupper kan vara aktuella för deltagande i RGRM-grupp: Stress- och Utmattningssymptom, panikångest, ADHD.

ADHD / autism. I mitt arbete i skolor har jag sett att trumspel, rytm och rörelse är ett effektivt medel för att nå fokusering, koncentration och välbefinnande. Elever med diagnoserna ADHD/autism har ofta väldigt snabbt funnit ro och koncentration och agerat på ett självklart sätt som en del av gruppen. Det har hänt att lärare kommit efteråt och frågat vad jag har gjort med elev X, som plötsligt har blivit så glad och gått ut på skolgården rak i ryggen när det ringt ut till rast.
Händelser som dessa har väckt min nyfikenhet, vad är det som händer i kropp och psyke vid rytmisk aktivitet?
RGRM Metoden tränar och stimulerar hjärnan och ökar vakenhet och koncentrationsförmåga hos barn med dessa diagnoser.

Stroke-rehabilitering. RGRM Metoden stärker koordination, rörelseförmåga, och skapar förutsättningar för ett bättre liv, både fysiskt och mentalt. Metoden är ett komplement till den traditionella rehabiliteringen. Målet är självständighet och RGRM Metoden som involverar hela människan görs till musik och i grupp, vilket gör träningen effektiv och dessutom rolig och utmanande.

Teorin bakom metoden bygger på VAKT, Visuell – Auditiv – Kinestetisk – och Taktil stimulans, simultant. Metoden skapar kommunikation mellan hjärnans vänstra och högra hjärnhalva och ger balans i både kropp och psyke.

RGRM Metoden hjälper bl.a. till att:

  • Förbättra kroppsspråket
  • Koordinera motoriken
  • Öka koncentrationsförmågan
  • Utveckla rytm, glädje och självkänsla

RGRM metoden har praktiserats i samarbete med SLSF, Stockholms läns Strokeförening, sedan 1993. Den första officiella utbildningen startade 1999.

Läs mer om RGRM Metoden.

Föreställningar

Blå Björk erbjuder trum- och dansföreställningar från tio minuter till en timme. Färgstarkt, annorlunda och mycket omtyckt. Vi skräddarsyr efter era önskemål.

Som ett stämningshöjande inslag under konferensen, mässan, festen.

Föreställning och workshop vid kick-off:en.

För en riktig helkväll: Drum’n Dance ger KO-KO en föreställning med rytm och dans. KO-KO, ett gränsöverskridande kulturmöte och en mångfasetterad föreställning med allt från svensk folkdans, rock och disco till traditionell västafrikansk dans-, trum- och sångtradition. Regi: Carl Olof Berg, konstnärlig ledare: Christina J. Gabrielsson.